Điều kiện, mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng theo quy định mới nhất

  • 05/03/2021 16:06
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi: Mức hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng năm 2021 thay đổi ra sao, mức trợ cấp này có phụ thuộc vào việc thân nhân có người trực tiếp nuôi dưỡng hay không?

Về điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động thuộc một trong các trường hợp: Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần; Đang hưởng lương hưu; Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sau khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng.

Tuy vậy, không phải bất cứ ai là thân nhân của những lao động nêu trên đều được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà họ chỉ được nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể:

Con chưa đủ 18 tuổi; Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai; Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; Vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (vợ hoặc chồng không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở).

Ngoài ra, cha, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ/chồng, mẹ đẻ của vợ/chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; Cha/mẹ đẻ, cha đẻ của vợ/chồng, mẹ đẻ của vợ/chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên cũng là thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng khi đáp ứng đủ điều kiện.

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng thì trường hợp không có người trực tiếp nuôi dưỡng, mức trợ cấp = 70% x1,49 triệu đồng. Những trường hợp còn lại, mức trợ cấp = 50% x 1,49 triệu đồng.

Trường hợp 1 người chết thì tối đa 4 người được hưởng trợ cấp; 2 người chết trở lên thì thân nhân được hưởng 2 lần mức trợ cấp nêu trên; Thời điểm hưởng trợ cấp là tháng liền kề sau tháng mà người lao động chết. Trường hợp bố chết mà mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp của con tính từ tháng con được sinh ra.

Tin cùng chuyên mục