Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội và các tỉnh thành theo quy định mới nhất

  • 17/12/2020 11:21
  • 0 bình luận
  • H.Linh
  • In bài

ANTD.VN - Luật Cư trú 2020 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại 63 tỉnh/thành trên cả nước là như nhau. Theo đó, từ 1/7/2021, công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình tại tỉnh/thành phố muốn đăng ký thường trú sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Luật Cư trú 2020 còn nêu rõ, công dân có chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý thì được đăng ký thường trú trong các trường hợp:

Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội và các tỉnh thành theo quy định mới nhất ảnh 1

Sắp tới, người dân có quyền lựa chọn nơi thường trú, tạm trú của mình (ảnh minh họa)

Công dân có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ được đăng ký thường trú nếu đáp ứng 2 điều kiện: Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó; Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Đối với công dân muốn đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở thì phải thuộc một trong các trường hợp: Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo; Người đại diện cơ sở tín ngưỡng; Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

Luật còn quy định, người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội nếu được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý.Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng nếu được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

Bên cạnh đó, người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện: Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú; Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; Có xác nhận của UBND cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ…

Tin cùng chuyên mục