Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

  • 13/01/2019 08:12
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.
Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.

Theo đó, đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 35, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trường hợp thuộc thuộc Khoản 2 Điều 1 Thông tư 35, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm được quy định chi tiết tại Bảng 1 và Bảng 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành ngày 15-1-2019, các quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1-1-2019.

Tin cùng chuyên mục