• Luật sư khẳng định hoàn toàn hợp lý, hợp pháp

    Luật sư khẳng định hoàn toàn hợp lý, hợp pháp

    ANTD.VN -  Quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất đối với 182ha đất dự án Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5 của UBND TP Hà Nội được thực hiện đúng theo pháp luật, không phải là một quyết định “bất thường”.