Điều chỉnh giá bồi thường đất nếu chưa sát thị trường

  • 22/07/2013 06:11
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Theo đó, trường hợp giá đất ở do UBND TP quy định tại thời điểm sau thông báo thu hồi đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND cấp huyện nơi thu hồi đất tổ chức điều tra, khảo sát giá đất trên địa bàn, đề xuất điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Sở Tài chính chủ trì cùng liên ngành thẩm định theo quy định, trình UBND TP phê duyệt. UBND TP ủy quyền cho Sở Tài chính quyết định phê duyệt giá bán căn hộ chung cư tái định cư, đảm bảo cân đối với chính sách giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tại nơi bị thu hồi đất. 


Tin cùng chuyên mục