• Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổng duyệt dưới cơn mưa tầm tã

    Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổng duyệt dưới cơn mưa tầm tã

    ANTD.VN - Nhằm phục vụ buổi Lễ chính thức, công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập tổ chức bộ máy mới của Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội và công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ của Trung đoàn CSCĐ, sáng ngày 6/9, CATP Hà Nội đã tổ chức buổi tổng duyệt các nghi thức của buổi lễ.