Điểm lại những dấu mốc quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  • 15/01/2020 19:09
  • 0 bình luận
  • Thanh Xuân
  • In bài
ANTD.VN - Hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm tại trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Một chặng đường vẻ vang", đã giới thiệu tới người xem những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Chiều ngày 15-1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Một chặng đường vẻ vang".Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm


Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Nội dung trưng bày gồm 4 phần. Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) đã điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước  trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Mô hình con tàu đô đốc Latouche-Treville, nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước 6/1911.

Mô hình con tàu đô đốc Latouche-Treville, nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước 6/1911.


Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975) đã điểm lại những dấu mốc lịch sử giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã từng bước đưa nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập.

Phần thứ ba: Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay) đã giới thiệu tới công chúng những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước, vừa phải ra sức khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh vừa phải củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Cùng với đó là việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan triển lãm

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan triển lãm


Phần thứ tư: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh đã giới thiệu về công tác xây dựng Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương và chính sách của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương nhằm tăng cường việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay.

Triển lãm là hoạt động do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/3/2020.

Tin cùng chuyên mục