• VietinBank ưu đãi phí dịch vụ nộp thuế điện tử

    VietinBank ưu đãi phí dịch vụ nộp thuế điện tử

    ANTĐ -Hưởng ứng chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đang áp dụng ưu đãi miễn phí tất cả các giao dịch nộp thuế điện tử cho Kho bạc Nhà nước có tài khoản tại VietinBank.