• Đẩy nhanh thí điểm Mobile Money ngay trong tháng 3-2021

    Đẩy nhanh thí điểm Mobile Money ngay trong tháng 3-2021

    ANTD.VN - Để đẩy nhanh việc triển khai quyết định về thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 9-3-2021), Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng nộp hồ sơ để các cơ quan quản lý thẩm định.