• Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư mở rộng mạng lưới ở châu Á

    Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư mở rộng mạng lưới ở châu Á

    ANTD.VN - Sau những thành quả ứng phó dịch Covid-19, Việt Nam đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các công ty muốn mở rộng mạng lưới sản xuất ở châu Á. Sự thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch Covid-19 sẽ làm gia tăng uy tín của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chứng tỏ khả năng ứng phó với các rủi ro bên ngoài và duy trì sự ổn định của đất nước.