Đi đầu trong công tác thi hành, hướng dẫn pháp luật

  • 17/10/2017 07:23
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - CATP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh, thành phố được thành lập theo Quyết định số 3789 của Giám đốc CATP Hà Nội, thi hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.
Cán bộ Pháp chế - CATP thường xuyên trao đổi, nghiên cứu văn bản pháp luật để nâng cao trình độ

Cán bộ Pháp chế - CATP thường xuyên trao đổi, nghiên cứu văn bản pháp luật để nâng cao trình độ

Trực tiếp tham gia góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Sau 10 năm thành lập (năm 2007), thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định của Bộ Công an và Giám đốc CATP, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, hiện là cơ quan Thường trực của 5 Ban Chỉ đạo lớn của CATP gồm Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Cải cách tư pháp; Thực hiện quy chế dân chủ; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Chi hội Luật gia CATP.

Chặng đường 10 năm vừa qua, lực lượng Pháp chế Công an Thủ đô đã trực tiếp nghiên cứu, tham gia góp ý trên 1.000 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị gửi xin ý kiến; trong đó có một số dự thảo văn bản quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác Công an, như Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Công an nhân dân; Luật An ninh Quốc gia; Luật Thi hành án hình sự; Luật Cư trú; Luật Xử lý vi phạm hành chính... Những ý kiến tham gia của Công an Hà Nội luôn được các đơn vị ghi nhận, đánh giá cao. 

Với vai trò tham mưu, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã giúp Ban Giám đốc CATP chỉ đạo soạn thảo trình HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra trên 1.000 văn bản quy phạm pháp luật góp phần thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật về ANTT trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Một mảng việc quan trọng khác của Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng CATP. Trong thời gian qua, lực lượng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã tham mưu Giám đốc CATP tổ chức hơn 2.000 hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua, ban hành có liên quan đến công tác công an cho các cán bộ chủ chốt và CBCS trong CATP với nhiều  hình thức đa dạng, phong phú.

Đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân và  sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường THPT, THCS  trên địa bàn Thủ đô những nội dung thiết yếu như Luật Giao thông đường bộ, Luật Cư trú, phòng chống ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội… 

Đại tá Nguyễn Việt Tiến - Trưởng phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chia sẻ, bằng sự chủ động, tâm huyết, nhiều năm qua, lực lượng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp CATP, Thành ủy Hà Nội những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, đề ra phương hướng, mục tiêu, đảm bảo việc thực hiện công tác cải cách tư pháp trong CATP. Do vậy, công tác cải cách tư pháp đã đạt được những kết quả quan trọng; lực lượng làm công tác tư pháp đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Công tác Pháp chế của CATP ngày càng phát huy hiệu quả trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. 

Tin cùng chuyên mục