Đến năm 2030, tìm kiếm, quy tập khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ

  • 15/09/2021 11:14
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg quy định về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch có mục tiêu chung nhằm đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.

Trong đó phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Đồng thời, kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu chung như trên, kế hoạch đã đề ra những mục tiêu cụ thể trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin trong giai đoạn từ nay tới năm 2030 và những năm sau đó.

Theo đó, từ nay tới năm 2030, kế hoạch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực có thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cơ bản hoàn tất việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài.

Tới năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho tới khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ.

Đối với việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Tin cùng chuyên mục