Đến năm 2030, hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo cán bộ, công chức

  • 14/10/2019 14:29
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức sẽ được tổ chức, sắp xếp lại

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức sẽ được tổ chức, sắp xếp lại

Bộ Nội vụ cho biết, Đề án trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục đích, đến năm 2030, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị sẽ được sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hoàn thành trong quý IV năm 2020;

Tổ chức xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu tham gia bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy bên trong của Học viện, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động không hiệu quả, hoàn thành trong quý II năm 2020;

Xây dựng Kế hoạch hằng năm và thường xuyên tổ chức cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên cơ hữu; xây dựng đội ngũ người được mời thỉnh giảng của Học viện đáp ứng yêu cầu...

Tin cùng chuyên mục