Đến năm 2025, tiềm lực quân sự, quốc phòng Thủ đô phải vững mạnh toàn diện

  • 07/03/2019 14:39
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan phân tích rõ hơn những thách thức đặt ra đối với công tác quân sự, quốc phòng của Thủ đô trong giai đoạn tới, xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng Thủ đô thật vững mạnh…
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội thảo

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội thảo

Sáng nay, 7-3, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá công tác quốc phòng của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020); định hướng nhiệm vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, Đề tài khoa học “Đánh giá công tác quốc phòng của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020); định hướng nhiệm vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy, cung cấp những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề tài này đã làm rõ những căn cứ khoa học để định hướng tăng cường, củng cố quốc phòng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; xác định bối cảnh, tình hình, đặc điểm của Thủ đô để từ đó đề xuất định hướng, chỉ ra 6 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ và 10 giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị Ban chủ nhiệm Đề tài cần bám sát những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy.

Bên cạnh những vấn đề nghiên cứu định tính, Ban chủ nhiệm đề tài cần bổ sung thêm các số liệu mang tính định lượng để minh chứng cho các nội dung nghiên cứu của đề tài.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng lưu ý Đề tài cần đi sâu, phân tích rõ hơn những thách thức đặt ra đối với công tác quân sự, quốc phòng của Thủ đô trong giai đoạn tới, nhất là những nguy cơ tác động đến an ninh chính trị, TTATXH của Thủ đô để từ đó đưa ra giải pháp cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Thủ đô.

“Quan trọng nhất là phải xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng Thủ đô thật vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đồng thời phát huy thế mạnh kinh tế, đối ngoại cho quốc phòng, an ninh” – đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội thảo để khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu đề tài đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất.

Tin cùng chuyên mục