Đến năm 2020 phấn đấu giảm 30% - 50% số lượng xe ô tô công ​

  • 02/11/2016 23:32
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phù hợp cho từng nhóm chức danh có tiêu chuẩn sử dụng và định mức xe ô tô phục vụ công tác chung; phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời xác định lộ trình  thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô… 

Đây là yêu cầu được nêu rõ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Cũng tại Chỉ thị nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định; kiên quyết thu hồi để xử lý đối với xe ô tô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng. 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi phí về môi trường, xã hội…

Tin cùng chuyên mục