Đến 30-9-2014, tổng tài sản của Vietinbank là 621 nghìn tỷ đồng

  • 18/11/2014 14:10
  • 0 bình luận
  • Minh Nga
  • In bài
ANTĐ -VietinBank hiện là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Trong 9 tháng đầu năm 2014, hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt có sự cải thiện rõ rệt trong quý III/2014. Tính đến ngày

30/9/2014

, tổng tài sản đạt 621 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với 31/12/2013, đạt 97% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2014. Nguồn vốn huy động đạt 555 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,5% so với đầu năm 2014. Dư nợ tín dụng tăng gần 7% so đầu năm 2014. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 5.480 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Đến 30-9-2014, tổng tài sản của Vietinbank là 621 nghìn tỷ đồng ảnh 1

VietinBank  tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã chủ động tiết giảm mạnh chi phí, liên tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt VietinBank đã dành khối lượng vốn lớn hàng trăm nghìn tỷ đồng để cho vay với lãi suất ưu đãi khu vực kinh tế Chính phủ khuyến khích. Thực tế, các chương trình tín dụng của VietinBank đã nhận được ý kiến phản hồi tích cực, được đánh giá cao về kết quả triển khai từ phía cộng đồng các doanh nghiệp trong thời gian qua.VietinBank hiện vẫn là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Vốn chủ sở hữu đạt gần 55 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 37,2 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó VietinBank còn có cơ cấu cổ đông đa dạng, tiềm lực tài chính mạnh với sự tham gia của 2 đối tác chiến lược nước ngoài là Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) và IFC. 


Tin cùng chuyên mục