Đến 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 36 triệu đồng/ năm

  • 18/11/2019 16:46
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Quốc hội giao Chính phủ triển khai các giải pháp để đạt được mục tiêu đến 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020.
Kết quả biểu quyết thông qua đề án tại Quốc hội

Kết quả biểu quyết thông qua đề án tại Quốc hội

Chiều nay, 18-11, với 89,44% ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo Nghị quyết, mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2025 là: Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm trên 3%.

Cùng đó, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% hộ dân được sử dụng điện lưới; Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học THCS trên 95%, học PTTH trên 60%.

Quốc hội cũng thông qua mục tiêu bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương.

Đến 2030, mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; Giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Kinh phí thực hiện Đề án là kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia được tổng hợp thành mục ngân sách trong vốn đầu tư công ở các cấp ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho biết, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân chung của cả nước năm 2018 là 3,88 triệu đồng/người/tháng; thu nhập của người dân tộc thiểu số khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng (bằng khoảng 30,9 bình quân chung cả nước). 

Dự kiến đến năm 2020, thu nhập bình quân cả nước đạt khoảng 3.000 USD (tương đương 67 triệu đồng/người/năm), thu nhập của người dân tộc thiểu số khoảng 18 triệu đồng/người/năm (bằng khoảng 26,9% so với bình quân chung của cả nước). Nếu đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần, thì đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm. 

Tin cùng chuyên mục