• Tùng Dương biên tập cho đêm nhạc về hai vị “công tử Hà Thành”

    Tùng Dương biên tập cho đêm nhạc về hai vị “công tử Hà Thành”

    ANTD.VN -  Từng biên tập cho nhiều đêm nhạc của chính mình và cả đêm nhạc riêng của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, lần này Tùng Dương sẽ đảm nhận vai trò biên tập đêm nhạc cho hai vị tiền bối mà anh gọi là hai vị “công tử Hà Thành” – Đoàn Chuẩn và Phú Quang.