Nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2):

Để xứng đáng với hình ảnh "Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ"

  • 29/08/2019 05:43
  • 0 bình luận
  • Xuân Tứ
  • In bài
ANTD.VN - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và Công an Hà Nội nói riêng. Công an Thủ đô vinh dự 5 lần được Bác đến thăm, 6 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng Cờ luân lưu, 66 đồng chí được tặng Huy hiệu và nhiều phần thưởng cao quý khác của Người. 
Người dân đặt niềm tin, tình cảm dành cho chiến sĩ Công an Hà Nội

Người dân đặt niềm tin, tình cảm dành cho chiến sĩ Công an Hà Nội

Những tình cảm sâu sắc, tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh, là niềm cổ vũ to lớn để quân và dân Hà Nội cũng như cán bộ, chiến sỹ CATP tiếp tục xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND... luôn là nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng của CATP Hà Nội trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày nay. 

CATP đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát động và thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; giáo dục truyền thống, rèn luyện cán bộ, Đảng viên Công an Thủ đô thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tăng cường đoàn kết, “thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tận tụy với công việc, mưu trí,  khôn khéo, cương quyết, dũng cảm trong chiến đấu với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. 

Các cuộc vận động, phong trào trên thực sự là động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác công an, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân - là chỗ dựa vững chắc để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. 

Cơ chế Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt được đảm bảo và tăng cường; luôn quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, mở rộng dân chủ trong toàn Đảng bộ và từng chi bộ. Đảng ủy CATP bàn thảo, quyết định tập thể các nội dung về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Hàng năm, Đảng ủy CATP có nghị quyết xác định những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy về đảm bảo an ninh trật tự được thể chế hóa thành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo tới các đơn vị. 

Thời gian gần đây, Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô; tích cực tự phê bình và phê bình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng thế trận an ninh, trật tự vững vàng

Những năm qua, CATP Hà Nội đã xây dựng, triển khai hàng nghìn phương án để bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của Thủ đô. 

Chỉ tính trong năm 2018, tội phạm hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm (phát hiện 3.970 vụ phạm pháp hình sự, giảm 493 vụ = 11% so với cùng kỳ năm 2017); đã điều tra khám phá 3.235 vụ, 4.816 đối tượng phạm pháp hình sự; khám phá 87 vụ trọng án, 147 đối tượng (đạt tỉ lệ 98,8%). Công an thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo TTATGT, qua đó làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; TNGT giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ 2017; không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. 

Công tác cải cách hành chính nhất là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân được tiến hành theo hướng “3 giảm” (giảm thời gian, giảm số lần đi lại, giảm thủ tục hành chính) tập trung vào các lĩnh vực: cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu; đăng ký, quản lý cư trú, công tác đăng ký, quản lý xe...

Thực hiện tốt phương châm công tác “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, CATP  duy trì tính hiệu quả của mô hình tổ công tác 141,142 và triển khai 2 Mệnh lệnh của Giám đốc CATP Hà Nội trong phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm, nhất là các loại tội phạm do đối tượng côn đồ hung hãn gây ra, được nhân dân Thủ đô tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. 

Công tác xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ đã khơi dậy mạnh mẽ và huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, chung sức, chung lòng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. 50 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Thủ đô đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; xuất hiện hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ CBCS Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. 

Lực lượng Công an Thủ đô nguyện không ngừng học tập đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra; đoàn kết một lòng, vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH, xứng đáng với hình ảnh “Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”.

Tin cùng chuyên mục