Đề xuất xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước 1-7-2007

  • 05/04/2013 15:25
  • 1 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước 1-7-2007 đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp nhà nước đã giải thể, doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa…

Nếu đáp ứng đủ những điều kiện thì việc xóa nợ sẽ được áp dụng đối với khoản tiền thuế nợ, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7- 2007 đến nay chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Trong đó, tiền thuế được xóa bao gồm thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khấu hao cơ bản, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xem xét xóa nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp Nhà nước đã giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh, thành phố. Các trường hợp còn lại Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm xem xét.

Tin cùng chuyên mục