Đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ

  • 29/11/2020 11:24
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ cho phép và chỉ đạo UBND các tỉnh thuộc phạm vi Đề án 500 trí thức trẻ thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng không qua thi tuyển thành công chức cấp xã hoặc cấp huyện trở lên.

Đề xuất tuyển dụng không qua thi tuyển đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ ảnh 1

Nhiều tỉnh không có nguồn biên chế để bố trí đội viên thuộc Đề án 500 trí thức trẻ

Bộ Nội vụ đang dự thảo báo cáo tổng kết việc triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ).

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, Đề án này được Thủ tướng phê duyệt ngày 30/9/2013 nhằm tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã của 34 tỉnh thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã.

Từ đó giúp địa phương có nguồn cán bộ, công chức phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động thực tiễn ở cơ sở cũng tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Để bảo đảm chế độ, chính sách cho các trí thức trẻ sau khi được tuyển chọn tham gia Đề án, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 05/4/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ.

Tuy nhiên, tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 500 trí thức trẻ, theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sau khi hoàn thành nhiệm vụ 5 năm (đủ 60 tháng) tại xã, đội viên được xem xét tuyển dụng thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện trở lên theo hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển.

Nhưng đến nay, theo một số quy định hiện hành, đội viên Đề án 500 trí thức trẻ không thuộc trường hợp đặc biệt được tuyển dụng không qua thi tuyển. Điều này khiến các tỉnh gặp khó khăn khi tuyển dụng đối với đối tượng đội viên Đề án thành công chức cấp xã, cấp huyện trở lên sau khi kết thúc Đề án.

Mặt khác, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố) và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hầu hết các tỉnh đang dôi dư số lượng lớn cán bộ, công chức và phải ưu tiên xây dựng phương án giải quyết.

Vì vậy, nhiều tỉnh không có nguồn biên chế để bố trí đội viên thuộc Đề án 500 trí thức trẻ. Đến nay, nhiều tỉnh chưa bố trí, sắp xếp công tác cho Đội viên Đề án sau khi hoàn thành 5 năm công tác tại xã.

Cụ thể, hiện còn hơn 400/500 đội viên chưa được bố trí công việc. Trong đó, có 91 trường hợp đã có phương án, còn hơn 300 đội viên chưa có phương án bố trí công việc khi kết thúc đề án.

Để bảo đảm mục tiêu của Đề án, tránh lãng phí nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng ở cấp xã, cũng như đáp ứng nguyện vọng của chính quyền địa phương các xã thực hiện Đề án và tâm tư, nguyện vọng của đội viên Đề án mong được cống hiến lâu dài trong hệ thống chính trị ở cơ sở, Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ cho phép UBND các tỉnh kéo dài thời gian thực hiện đề án (không quá 3 năm kể từ sau khi kết thúc đề án năm 2020).

Kinh phí để chi trả chế độ, chính sách cho Đội viên Đề án từ sau khi tổng kết Đề án đến khi bố trí công tác cho Đội viên Đề án được cân đối, đảm bảo tài chính từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ từ Trung ương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh thuộc phạm vi Đề án thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng không qua thi tuyển thành công chức cấp xã hoặc cấp huyện trở lên; viên chức ở các trung tâm, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đối với các Đội viên theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 2 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc tất cả các Đội viên được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được bố trí công tác trong tổng biên chế của địa phương được cấp có thẩm quyền giao.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích