Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2030

  • 24/11/2019 07:52
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Nếu  miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 thì số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn ước khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 10 năm, từ ngày 1/1/2021 đến hết 31/12/2030, do hết năm 2020 chính sách miễn thuế đất nông nghiệp sẽ không còn hiệu lực.

Các đối tượng được đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp; Đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mà chưa chuyển sang thuê đất;

Đất trồng cây hằng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; đất làm muối; đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo, cộng đồng dân cư; đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, gồm cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất…

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ hỗ trợ cho nông dân và các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ hỗ trợ cho nông dân và các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo cơ quan soạn thảo, nếu đề xuất miễn thuế trên được thực hiện thì số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn ước khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.

Số tiền này sẽ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp nông dân có thêm nguồn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

Mặt khác, đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thì vốn và đất đai là hai nguồn lực quan trọng nhất.

Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện cả nước chỉ có 8% số doanh nghiệp của cả nước đầu tư vào nông nghiệp, trong khi đó có tới 96% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Xét về mặt kinh tế thì miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là biện pháp khuyến nông thông qua thuế, tạo cơ sở cho tập trung đất nông nghiệp để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giúp tăng thu nhâp cho lực lượng lao động ở nông thôn.

Tin cùng chuyên mục