Đề xuất thuê tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp người có công

  • 03/08/2020 17:15
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc phê duyệt “Phương án Đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công”.
Đề xuất thuê tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp người có công

Để khắc phục những tồn tại trong việc chi trả trợ cấp người có công, từ năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 06 địa phương (TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn).

Báo cáo tổng kết, đánh giá các địa phương đã khẳng định các mặt đã đạt được, đặc biệt là đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng thụ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng cao từ 95% trở lên.

Việc thí điểm chi trả trợ cấp người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện góp phần giảm áp lực công việc cho công chức ngành LĐ-TB&XH thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để tập trung vào công tác chuyên môn, đáp ứng vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mình tại địa phương;

Tách bạch giữa công tác quản lý, xác lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp với công tác chi trả trợ cấp, phòng ngừa khả năng trục lợi trong quá trình giải quyết chế độ, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng...

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sự hài lòng của người có công với cách mạng đối với công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Phương án Đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng xã hội hóa, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công”.

Mục tiêu cụ thể như sau: Đến cuối năm 2020, hoàn thành chuyển đổi mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ việc giao nhiệm vụ cho Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện và cán bộ LĐ-TB&XH cấp xã chi trả sang phương thức thuê tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả tại 63 địa phương.

Từ năm 2021 đến năm 2024: Cơ bản hoàn thành việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ và thực hiện số hóa hồ sơ người có công với cách mạng; Đẩy mạnh việc sử dụng thanh toán điện tử, chi trả trợ cấp thông qua mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng thương mại hoặc thẻ ATM và tiến tới tích hợp các chính sách an sinh xã hội của người hưởng trong cùng một thẻ...

Đến cuối năm 2025: Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực người có công theo quy định của Chính phủ; Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo phương thức thanh toán điện tử (trừ các trường hợp đặc biệt), tích hợp các chính sách an sinh xã hội của người hưởng trong cùng một thẻ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, giải quyết chế độ và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và có thể được kết nối, tích hợp qua “Hệ thống cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng”.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích