Đề xuất thời gian nghỉ hè cho giáo viên các cấp học

  • 10/01/2020 16:00
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định thực hiện chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019. Trong đó, dự thảo đề xuất thời gian nghỉ hè chung cho tất cả giáo viên các cấp học.

Dự thảo Nghị định quy định thực hiện chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 đề xuất thời gian nghỉ hè chung cho tất cả giáo viên từng cấp học.

Cụ thể: Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có); Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, nếu có.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên trong dự thảo Nghị định quy định thực hiện chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 là 8 tuần

Thời gian nghỉ hè của giáo viên trong dự thảo Nghị định quy định thực hiện chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 là 8 tuần

Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ, nghỉ phép hằng năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, nếu có; Thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên các cơ sở giáo dục đại học do hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục đại học quyết định.

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thời điểm nghỉ hè ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn; căn cứ điều kiện của trường trung cấp, trường cao đẳng, hiệu trưởng nhà trường quyết định thời gian nghỉ hè của nhà giáo.

Tin cùng chuyên mục