Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 8 nhóm đối tượng

  • 16/03/2020 13:56
  • 1 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Theo dự thảo tờ trình nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1-7-2020, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tám nhóm đối tượng sẽ được tăng thêm 7,382%.
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 8 nhóm đối tượng

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, để cụ thể hóa khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, cơ quan này đã xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp báo hiêm xã hội và trợ cấp hàng tháng năm 2020.

Theo đó, sẽ thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,382% từ 1-7-2020. Mức tăng trên tương xứng với mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng tăng lên 1,6 triệu đồng /tháng từ ngày 1-7-2020.

8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng, gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 và Nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008, Quyết định số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, sẽ không thực hiện điều chỉnh đối với nhóm đối tượng đang hưởng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Nguyên nhân, theo Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được tính trên mức lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Tin cùng chuyên mục