Đề xuất sắp xếp "đầu ra" với thành viên đề án 500 trí thức trẻ

  • 06/07/2020 15:05
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Hiện nay, việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ đang công tác tại các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi vào các cơ quan tại địa phương đang là vấn đề khó khăn và cấp bách cũng như ảnh hưởng lớn đến tâm tư của các đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ 5 năm (đủ 60 tháng).
Nhiều tỉnh không còn vị trí việc làm của công chức ở cấp xã để bố trí công việc cho đội viên Đề án 500

Nhiều tỉnh không còn vị trí việc làm của công chức ở cấp xã để bố trí công việc cho đội viên Đề án 500

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình về việc thực hiện chế độ, chính sách và việc bố trí, sắp xếp đối với đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500).

Đề cập đến công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và phương án bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500, Bộ Nội vụ cho biết, tổng hợp kết quả báo cáo của các tỉnh, tính đến tháng 6-2020, có 4/500 đội viên Đề án đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên xã (chiếm 0,8%);

Có 21/500 đội viên Đề án đã được tuyển dụng thành công chức cấp xã, công chức, viên chức cấp huyện trở lên thông qua các kỳ thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh (chiếm 4,2%);

Có 40/500 đội viên Đề án không có nhu cầu bố trí sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ (trong đó bao gồm 02 đội viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 7/2020) hoặc xin chấm dứt hợp đồng tham gia thực hiện Đề án (chiếm 8%);

Có 435/500 đội viên Đề án còn lại có nhu cầu bố trí, sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 87%).

Cụ thể như sau, 179/435 đội viên được các tỉnh có phương án bố trí cụ thể (chiếm 41.15%). Trong đó, các tỉnh dự kiến chỉ bố trí được 55/179 đội viên trong năm 2020 (nhưng những trường hợp này lại không được tuyển dụng không qua thi tuyển theo quy định hiện hành.

124/179 đội viên có phương án bố trí cụ thể nhưng các tỉnh lại không còn vị trí hoặc biên chế để tuyển dụng.

Ngoài ra, có 256/435 đội viên các tỉnh chưa có phương án bố trí cụ thể hoặc không bố trí được (chiếm 58,85%), trong đó gồm có 01 đội viên không đủ điều kiện bố trí, sử dụng do không đủ thời gian công tác tại xã (xin nghỉ không lương 4 tháng), 01 đội viên có một năm (2017) hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Nêu nguyên nhân của việc khó khăn trong việc bố trí việc làm với những đội viên của Đề án 500, Bộ Nội vụ cho hay, mặc dù, đội viên được Hội đồng tuyển chọn của các tỉnh tuyển chọn đầu vào chặt chẽ, cạnh tranh cao (tương tự như quy trình tuyển dụng công chức hành chính) và sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thời gian 5 năm công tác thực tiễn tại xã với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhưng theo quy định của pháp luật hiện hành, đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ không thuộc trường hợp đặc biệt được tuyển dụng không qua thi tuyển. 

Mặt khác, kết quả tổng hợp, báo cáo và qua kiểm tra, nắm bắt ý kiến phản ánh của các tỉnh cho thấy, hiện nay hầu hết các tỉnh không còn vị trí việc làm của công chức ở cấp xã để bố trí công việc cho đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2020 vì các địa phương đang thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

Để đảm bảo chế độ, chính sách đối với các đội viên của Đề án 500, Bộ Nội vụ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án trước mắt tiếp tục thực hiện Đề án đến hết tháng 12/2020 (sau khi tổng kết Đề án). 

UBND các tỉnh có trách nhiệm cân đối, đảm bảo tài chính từ nguồn ngân sách địa phương để chi trả chế độ, chính sách cho đội viên Đề án đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi tổng kết Đề án trên phạm vi toàn quốc. Các tỉnh chủ động bố trí công tác cho các đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ 05 năm (đủ 60 tháng) công tác tại xã. 

Bộ Nội vụ cũng đề xuất được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định: "Đối tượng là trí thức trẻ có 05 năm (đủ 60 tháng) sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia Đề án, Dự án tình nguyện về các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển vào công chức, viên chức".

Tin cùng chuyên mục