Đề xuất quy định mới về doanh thu tính thuế khoán với hộ, cá nhân kinh doanh

  • 21/03/2021 07:54
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán có thay đổi doanh thu thì cơ quan thuế sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm theo thực tế nếu doanh thu có thay đổi từ 20% trở lên.

Đây là một trong những quy định mới đang được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì chỉ trường hợp thay đổi doanh thu từ 50% trở lên thì cơ quan thuế mới thực hiện điều chỉnh. Cơ quan quản lý cho rằng, điều này đã gây khó khăn cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc điều chỉnh mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là trong thời gian Covid-19, những hộ bị ảnh hưởng thay đổi doanh thu dưới 50% sẽ không được điều chỉnh giảm thuế khoán.

Đề xuất quy định mới về doanh thu tính thuế khoán với hộ, cá nhân kinh doanh ảnh 1

Doanh thu tính thuế khoán có thể sẽ thay đổi khi doanh thu thực thay đổi từ 20% trở lên

Ngoài ra, mức giao tăng dự toán hàng năm đối với khu vực ngoài quốc doanh trong đó bao gồm hộ kinh doanh thường ở mức từ 10% đến 20% (theo số liệu báo cáo thực tế trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến nay) nhưng cơ quan thuế chỉ có thể điều chỉnh tăng mức thuế khoán nếu doanh thu tăng trên 50%. iều này gây khó khăn cho cơ quan thuế trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách.

Do đó, để có thể điều chỉnh tăng/giảm mức thuế khoán trong năm phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đáp ứng việc hoàn thành dự toán, cơ quan soạn thảo cho rằng cần phải quy định một tỷ lệ phù hợp là 20%.

Tin cùng chuyên mục