Đề xuất nhất thể hóa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường

  • 22/11/2017 12:59
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi đề nghị nhất thể hóa chức vụ bí thư, chủ tịch ở cấp phường, không qua HĐND bầu mà bổ nhiệm ngay để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dễ thay thế ngay khi không đạt yêu cầu. 
Tiếp công dân tại bộ phận một cửa phường Hà Cầu, quận Hà Đông

Tiếp công dân tại bộ phận một cửa phường Hà Cầu, quận Hà Đông

Sáng 22-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết đã được lãnh đạo TP và Trung ương đánh giá cao.

Muốn nghi hưu trước tuổi cũng khó

Theo Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định 5 chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường, tuy nhiên thực tế, cấp phường hiện nay chỉ thực hiện 3 nhiệm vụ chủ yếu là: quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự và dân cư.               

Chính vì vậy, ông Khôi đề nghị nhất thể hóa chức vụ bí thư, chủ tịch ở cấp phường công việc sẽ tốt hơn, nhanh hơn. Mặt khác, nên áp dụng cơ chế không cần HĐND bầu mà bổ nhiệm ngay để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt hơn và nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu có thể thay thế được ngay. “Cứ vừa làm vừa lo chuyện bầu cử thì không hiệu quả”, ông Khôi nói.

Đề xuất có chính sách khuyến khích đối với cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ, ông Khôi cho rằng quy định hiện nay về vấn đề này chưa phù hợp... "Bây giờ muốn nghỉ hưu trước tuổi chẳng nhẽ lại phại "chạy" giấy khám sức khỏe?", ông Khôi nêu vấn đề.

Giảm hội họp, giấy tờ

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành xong Đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; trong đó các đơn vị đã xây dựng được bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí làm.

Đây là cơ sở để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố Hà Nội cũng là địa phương có số dịch vụ giao dịch qua mạng lớn nhất cả nước, đặc biệt ở lĩnh vực tư pháp đã triển khai đến 584 xã, phường, thị trấn.

Cho rằng Hà Nội đang rất thiếu đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi ở nhiều lĩnh vực, ông Sáng đề xuất đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào tuyển dụng, đảm bảo tối đa nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, viên chức; tăng cường tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm thực tiễn...

Cần tiếp tục đổi mới phương thức và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; giảm mạnh hội họp và giấy tờ hành chính, tăng cường giao ban, họp trực tuyến...

Tin cùng chuyên mục