Đề xuất nghiên cứu ba gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

  • 04/11/2019 15:46
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ về Đề án thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt.
Bộ LĐ-TB&XH vừa xây dựng xong đề án thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt

Bộ LĐ-TB&XH vừa xây dựng xong đề án thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, qua quá trình nghiên cứu, đánh giá chính sách hiện hành, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, cơ quan soạn thảo đề xuất 3 gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn.

Cụ thể, gồm gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản; gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau; gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em.

Trong đó, gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản được thiết kế trên cơ sở của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi về thai sản khi người lao động sinh con với điều kiện người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên và không được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau, này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi được hưởng khi người lao động gặp rủi ro ốm đau (tối đa 30 ngày trong 1 năm) với điều kiện người lao động đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.

Gói bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi được hưởng khi người lao động tham gia BHXH tự nguyện có con dưới 6 tuổi (được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 350.000 đồng/con cho đến khi con đủ 6 tuổi) với điều kiện người lao động đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.

Mặc dù có những ưu điểm nhưng Bộ LĐ-TB&XH cũng khẳng định đây là chính sách mới, phức tạp, quá trình nghiên cứu phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Để có cơ sở phân tích, đánh giá tác động cụ thể, toàn diện hơn, dự báo được chính xác số người tham gia, thụ hưởng và nguồn kinh phí cần thiết đảm bảo cho các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt theo đề nghị của các bộ, ngành thì cần thiết phải có thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện Đề án.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép cơ quan này tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đánh giá toàn diện các vấn đề nêu trên để hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi đảm bảo đầy đủ căn cứ, cơ sở và tính khả thi trong việc thực hiện thí điểm trên thực tiễn.

Tin cùng chuyên mục