Đề xuất nâng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn với công chức cấp xã

  • 26/06/2019 15:06
  • 1 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bô, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Bộ Nội vụ đề xuất nâng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn với công chức cấp xã

Bộ Nội vụ đề xuất nâng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn với công chức cấp xã

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn với công chức cấp xã được đề xuất sửa đổi như sau: đối cán bộ phường, thị trấn phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm.

Đối với đơn vị hành chính xã, cán bộ phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trình độ chuyên môn chung cho cả xã, phường, thị trấn là tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm như hiện hành.

Dự thảo còn đề xuất sửa đổi một số tiêu chuẩn đối công chức cấp xã như: Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;  Về trình độ tin học, yêu cầu có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.  Quy định hiện hành yêu cầu có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

Ngoài ra, sau khi được tuyển dụng (chậm nhất 36 tháng) công chức phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức xã hiện đảm nhiệm.

Tin cùng chuyên mục