Đề xuất nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng/dự án

  • 01/03/2019 10:48
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động ngoài nguồn vốn vay tối đa 01 tỷ đồng hoặc 50 triệu đồng đã phải tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng khác mới đủ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh.

 

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng/dự án

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng/dự án

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, cơ quan này cho biết, qua quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, các địa phương đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách việc làm công, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm có những hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như, theo quy định thì đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay 1 dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm; đối với người lao động mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng.

Nên nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động ngoài nguồn vốn vay tối đa 01 tỷ đồng hoặc 50 triệu đồng đã phải tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng khác mới đủ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh; biến động tăng lên hàng năm của giá cả thị trường, chi phí để đầu tư máy móc, trang thiết bị, mua cây, con giống, nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng (từ năm 2014 đến nay, chỉ số CPI đã tăng hơn 12,85%); nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động đến hạn trả nợ nhưng chưa có nguồn thu do chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch.

Để giải quyết những khó khăn trên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng mức cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vlên tối đa 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng...

Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 28-4-2019

Tin cùng chuyên mục