Đề xuất mức trợ cấp hơn 4,8 triệu đồng/tháng với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  • 23/06/2021 14:09
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định cụ thể về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng, thực hiện từ 1/7 tới.

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó đề xuất quy định bổ sung mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, đây là điểm khác so với quy định hưởng trợ cấp tại Pháp lệnh cũ (hưởng theo mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ).

Theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo năm 2021. Vì vậy, mức chuẩn và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng chưa thực hiện điều chỉnh tăng năm 2021.

Cho nên, mức chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng làm cơ sở xác định các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện vẫn là 1,624 triệu đồng.

Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cụ thể quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công. Theo Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2013 đến nay, mức chi chế độ điều dưỡng chưa được điều chỉnh tăng, trong khi mức tiêu dùng bình quân toàn xã hội đã tăng đáng kể nên mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe trên không còn phù hợp với thực tế.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng và để mức chi chế độ điều dưỡng được điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với chi phí tiêu dùng.

Cụ thể, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: mức chi bằng 1 lần mức chuẩn (hiện là 1,11 triệu đồng/người/lần) và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: mức chi bằng 2 lần mức chuẩn, bao gồm cả tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường; quà tặng cho đối tượng (bằng tiền hoặc hiện vật); các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng… Mức chi không quá 15% mức chi điều dưỡng tập trung.

Tin cùng chuyên mục