Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về thẩm quyền nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự

  • 04/08/2021 10:59
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Dự thảo Thông tư quy định việc thu thập, cập nhật thông tin, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó quy định rõ về thẩm quyền nhập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 17 điều, quy định việc thu thập, nhập, cập nhật thông tin; quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND.

Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu thập, nhập, cập nhật thông tin; quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Dự thảo, thẩm quyền nhập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự gồm có: Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an; trại tạm giam thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhà tạm giữ nhập, cập nhật thông tin về đối tượng phạm nhân chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền giam giữ; Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh cập nhật thông tin về pháp nhân thương mại, đối tượng có hình phạt là trục xuất, đối tượng bắt buộc chữa bệnh; Cơ quan thi hành án hình sự cấp quận, huyện nhập, cập nhật thông tin về người chấp hành án ngoài xã hội; Trường giáo dưỡng cập nhật thông tin về đối tượng chấp hành biện pháp tư pháp.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy định việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải đúng mục đích, phải trích dẫn nguồn và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Các hình thức khai thác, sử dụng và đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thực hiện theo Điều 11 của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Việc trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cũng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Dự thảo Thông tư quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, gồm:

Truy cập cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định; Thay đổi hệ thống quản lý, vận hành sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định;

Không nhập, cập nhật thông tin hoặc nhập, cập nhật thông tin không kịp thời, chính xác vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; Tiết lộ các thông tin có trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự…;

Truy cập vào cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự để thực hiện các công việc không được giao.

Sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự và các thông tin trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự vào những mục đích trái pháp luật, mục đích khác không phục vụ cho yêu cầu của đơn vị mình hay hoạt động quản lý Nhà nước về thông tin thi hành án hình sự;

Thay đổi, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định, làm biến dạng giao diện, làm sai lệch hệ thống quản trị, thay đổi cấu trúc dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào khác tác động đến hoạt động hay thông tin có trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Tin cùng chuyên mục