Đề xuất miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển

  • 29/10/2019 15:21
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Trong phiên họp chiều 29-10, Quốc hội đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị- Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 2 Điều: Điều 1 gồm 20 khoản quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47. Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành.

Dự thảo sửa đổi 18 Điều, bổ sung 3 Điều của Luật số 47 với các nội dung như:

Luật hóa việc cấp thị thực điện tử và việc áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ, nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ bên ngoài; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam (quy định trên nhằm tiếp tục thực hiện việc miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc, Kiên Giang theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg).

Bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày.

Quy định cấp thị thực theo danh sách đối với khách du lịch tàu biển và thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

Quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực (có giấy phép đầu tư, giấy phép lao động hoặc sống cùng thân nhân).

 Bổ sung 1 điều kiện để quyết định đơn phương miễn thị thực (nước đó phải có chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực hoặc đơn phương miễn thị thực cho công dân Việt Nam).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đọc Tờ trình trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đọc Tờ trình trước Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung về ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú cấp cho lao động nước ngoài và luật sư nước ngoài; Sửa đổi quy định về ký hiệu, theo hướng:

Dự thảo nâng thời hạn tối đa của thẻ tạm trú lên 10 năm để khuyến khích nhà đầu tư chiến lược hoặc đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được ưu tiên; Phân loại các nhà đầu tư theo 4 mức khác nhau để cấp thị thực, thẻ tạm trú có thời hạn và ký hiệu phù hợp.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn quy định việc cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu bằng thời hạn thị thực. Riêng thị thực du lịch có thời hạn trên 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày.

Dự thảo giao Chính phủ quy định việc người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cấp chứng nhận tạm trú qua Cổng kiểm soát tự động; người nước ngoài được miễn thị thực vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, khu kinh tế ven biển có nhu cầu đến các địa điểm khác của Việt Nam và cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục