Đề xuất không nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải gần khu bảo tồn Hòn Cau

  • 09/08/2017 21:12
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đề xuất không nhận chìm gần 1 triệu m3 vật chất nạo vét từ nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển gần khu bảo tồn Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận).
Bộ TN-MT đề xuất không nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận

Bộ TN-MT đề xuất không nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận

Bộ TN-MT đề xuất lên Chính phủ phương án trước mắt cho phép sử dụng vật, chất nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (nhiệt điện Vĩnh Tân 1) để san lấp khu vực lấn biển Cảng tổng hợp.

Địa điểm này là nơi dự kiến đổ vật, chất từ hoạt động nạo vét của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 4 (nhiệt điện Vĩnh Tân 4). Việc thực hiện phương án này là để đảm bảo tiến độ của dự án theo thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư, bảo đảm được vấn đề an ninh năng lượng cho khu vực phía Nam, đồng thời, tránh các phát sinh pháp lý liên quan đến hợp đồng BOT đã ký với nhà đầu tư.

Đồng thời, Bộ TN-MT kiến nghị Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án tổng thể để giải quyết các vật, chất nạo vét phát sinh phát triển cảng và nạo vét duy tu, bảo dưỡng luồng hàng hải về lâu dài, bao gồm biện pháp nhận chìm ở biển, kèm theo các biện pháp bảo vệ môi trường chặt chẽ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Bình Thuận nghiên cứu đánh giá phương án sử dụng vật, chất từ hoạt động nạo vét của Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để san lấp lấn biển, chống xói lở bờ biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sử dụng vật, chất từ hoạt động nạo vét thành các loại vật liệu. Đối với từng phương án, chỉ đạo xem xét, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

Ngoài ra, Bộ TN-MT kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương thống nhất với các bên liên quan về phương án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được sử dụng khu dự trữ của Cảng tổng hợp, nơi dự kiến đổ vật, chất nạo vét của nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để đổ vật, chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bộ TN-MT cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện các tác động tới môi trường đối với từng phương án xử lý đối với vật chất nạo vét cảng, vũng quay tàu của các dự án còn lại; thành lập đơn vị quản lý điều phối chung hoạt động của các đơn vị thuộc Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân để có sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện bảo vệ môi trường.

Về vị trí dự kiến tiếp nhận các chất nạo vét cảng, vũng quay tàu của nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Bộ TN-MT kiến nghị Chính phủ sẽ tiếp nhận vật, chất nạo là khu vực lấn biển làm cảng và dịch vụ sau cảng. Đây là khu vực lấn biển để xây dựng Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân giai đoạn 1. Khu vực này dự kiến tiếp nhận vật, chất nạo vét của nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Tin cùng chuyên mục