Đề xuất gói hỗ trợ mới cứu doanh nghiệp lao đao vì Covid-19

  • 19/08/2020 16:15
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 (lần 2) tập trung các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.
Đề xuất gói hỗ trợ mới cứu doanh nghiệp lao đao vì Covid-19 ảnh 1
Gói hỗ trợ lần 2 sẽ tập trung các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc đề xuất gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (lần 2).

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sau 3 tháng triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP cho thấy, về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách tạm hoãn hợp đông lao động, ngừng việc...).

Đối với một số vướng mắc và đề xuất kiến nghị của các địa phương, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có Tờ trình số 67/TTr-LĐTBXH ngày 31/7/2020 trình Chính phủ về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định sổ 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với chính sách hỗ trợ cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, điều chỉnh các điều kiện đối với chính sách cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất gói hỗ trợ lần 2 tập trung các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể, về chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, sẽ hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động vay vốn ưu đãi để khôi phục, duy trì và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo, duy trì và mở rộng việc làm.

Đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ; Hợp tác xã, tổ hợp tác; Hộ kinh doanh, trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (dưới 10 lao động), họp tác xã và hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh); người lao động tại khu vực nông thôn.

Mức vay tối đa theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ- CP (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh 02 tỷ đồng, đối với người lao động 100 triệu đồng).

Thời hạn hỗ trợ lãi suất là 12 tháng đối với các khoản vay mới. Thời gian áp dụng: đối với các khoản vay mới phát sinh từ ngày 01/9/2020 đến ngày 01/9/2021. Lãi suất vay: 3,96%/năm (bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo). Kinh phí ước tính là 15.000 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn (tiền thuê nhà, chi phí nuôi con dưới 6 tuổi).

Đối tượng là người lao động đang phải thuê nhà và (hoặc) nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị mất việc làm hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc đối với lao động có giao kết hợp đồng lao động.

Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người (hộ)/tháng và (hoặc) 1.000.000 đồng/trẻ em dưới 6 tuổi. Hỗ trợ tối đa 03 tháng. Thời gian áp dụng: từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020. Kinh phí ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm lãi suất vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể: lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ cận nghèo (3,96%/năm) (hiện nay, lãi suất cho vay là 7,92%/năm). Thời gian hỗ trợ lãi suất: 12 tháng, áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh kể từ ngày 01/9/2020 đến ngày 01/9/2021.

Tin cùng chuyên mục