Đề xuất gỡ vướng quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 26/NĐ-CP

  • 21/12/2020 18:44
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài

ANTD.VN - Quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm đang gặp phải phản ứng của nhiều doanh nghiệp.

Ngăn doanh nghiệp lách luật

Cụ thể, tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP có sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 quý, theo đó tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDNphải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệpquý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào NSNN.

Quy định này vấp phải sự phản đối của nhiều doanh nghiệp (DN), mặc dù nội dung này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2021.

Trước đó, từ năm 2014 trở về trước, DN phải thực hiện kê khai, tạm nộp thuế TNDN hàng quý và thực hiện quyết toán theo năm. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, đơn giản cho DN trong kê khai, Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 91 của Chính phủ quy định: DN không phải kê khai thuế TNDN hàng quý nữa, mà chỉ tạm nộp theo quý, cuối năm mới quyết toán.

Đề xuất gỡ vướng quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 26/NĐ-CP ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Cúc

Cụ thể, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

Đối với những DN phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.

Đối với những DN không phải lập báo cáo tài chính quý thì DN căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.

Nếu số tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì DN phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, quy định này đã tạo điều kiện cho DN giảm thủ tục và chủ động trong kê khai, nộp thuế. Song bên cạnh những DN chấp hành tốt cũng có không ít DN lợi dụng quy định, chỉ tạm nộp thuế TNDN theo quý lấy lệ, rất nhỏ so với số phát sinh để dồn nộp vào cuối năm, thậm chí vào năm sau (ngày 31 tháng 1) - hạn cuối cùng của ngày nộp thuế quý 4. Điều này ảnh hưởng lớn đến cân đối thu NSNN.

Đây là lý do Nghị định 126 đã quy định số tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% tổng số thuế phải nộp của năm. Quy định này sẽ khắc phục được tình trạng DN dồn nộp vào các tháng cuối năm, thậm chí sang đầu năm sau để giúp cân đối NSNN.

Đề xuất giải pháp gỡ khó

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội tư vấn thuế, khi khắc phục được tình trạng này thì có thể phát sinh một số bất cập khác. Thực tế cho thấy, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lỗ lãi, số thuế TNDN phát sinh không phải quý nào cũng như nhau.

Theo đó, có thể xảy ra trường hợp nếu quý IV DN sản xuất kinh doanh thuận lợi có thể dẫn đến số thuế phải nộp trên 25%. Trong trường hợp này, DN phải nộp tiền chậm nộp trên số thuế nộp thiếu theo mức 75% là chưa hợp lý. Bên cạnh đó, DN không còn kê khai, chỉ tạm nộp thì rất khó để đạt mức nộp đủ 100% số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Để giải quyết vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng cần có sự nghiên cứu kỹ càng để khắc phục theo hướng hài hòa và phù hợp với Luật cũng như thực tiễn phát sinh.

Theo đó, bà Cúc đưa ra giải pháp, các DN cần chủ động tính toán số thuế TNDN hàng quý thực tế phát sinh. Đối với những DN phải lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.

Đề xuất gỡ vướng quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 26/NĐ-CP ảnh 2

Quy định mới về tạm nộp thuế TNDN đang nhận được phản ứng từ nhiều doanh nghiệp

Đối với những DN không phải lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp từng quý theo quy định.

“Số thuế TNDN tạm nộp hàng quý tối thiểu bằng 80% số thuế phát sinh quý theo các dữ liệu trên. Trường hợp DN nộp thấp hơn 80% thì tính tiền chậm nộp theo thời hạn nộp thuế của từng quý (ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo...) nhằm tránh DN cố tình dồn nộp vào cuối năm, đầu năm sau hoặc bị tính tiền chậm nộp trên số thuế chưa phát sinh” – đại diện Hội Tư vấn thuế đề xuất.

Bà cũng cho rằng, nếu sửa quy định này cũng sẽ liên quan đến quy định về khai khoản thu từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DN.

Tin cùng chuyên mục