Đề xuất giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, tăng Phó Chủ tịch UBND ở các xã loại II

  • 25/10/2019 09:27
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Đa số ý kiến ĐBQH tán thành việc giảm số lượng cấp phó của HĐND ngay từ nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây, trong đó sẽ giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, còn ở cấp tỉnh thì mỗi tỉnh được quyền bầu 1 tới 2 Phó Chủ tịch HĐND…
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 25-10

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Quốc hội sáng 25-10

Sáng nay, 25-10, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Điểm mới tại dự thảo Luật này là quy định về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được bầu của mỗi địa phương và số lượng cấp phó Chủ tịch HĐND, các ban chuyên trách của HĐND.

Theo đó, dự thảo luật quy định, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu HĐND.

Về số lượng trong Thường trực HĐND cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo luật đề xuất 2 phương án. Phương án 1, Thường trực HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND, hai Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND tỉnh. Phương án 2: Thường trực HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND tỉnh.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đa số ý kiến ĐBQH tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của HĐND.

Tuy nhiên, giảm như thế nào, giảm ở cấp nào, cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau. Theo đó, đối với HĐND cấp huyện thì đa số ý kiến thống nhất giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND xuống còn 1 người.

Còn đối với HĐND cấp tỉnh thì đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành (gồm 02 Phó Chủ tịch HĐND) hoặc đề nghị quy định số lượng cấp phó căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đối với việc giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh, nhiều ý kiến đồng ý với đề xuất của Chính phủ (đề xuất 2 phương án, trong đó phương án 1 là có 1 Phó Trưởng ban, phương án 2 là không quá 2 Phó Trưởng ban), nhưng cũng nhiều ý kiến đề nghị nên giữ nguyên như Luật hiện hành (gồm 02 Phó Trưởng ban) hoặc quy định mềm dẻo, linh hoạt hơn.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện xuống còn một người.

Còn về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật dự kiến 02 phương án: Phương án 1: Giữ nguyên quy định HĐND cấp tỉnh có 02 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách.

Phương án 2: quy định lãnh đạo HĐND cấp tỉnh có 02 đại biểu hoạt động chuyên trách, trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 02 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách. 

Cũng liên quan đến Luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và tiếp thu theo đa số ý kiến của ĐBQH về tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II lên không quá 02 Phó Chủ tịch. 

Tin cùng chuyên mục