Đề xuất duy trì quyền lợi bảo hiểm y tế cho người lao động bị mất việc do Covid-19

  • 25/09/2020 14:07
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất duy trì thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, hoặc làm việc luân phiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đề xuất duy trì quyền lợi bảo hiểm y tế cho người lao động bị mất việc do Covid-19 ảnh 1

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc đề xuất sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg.

Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ ngày 01/02/2020 dịch bệnh Covid -19 đã tác động trực tiếp đến đời sống việc làm của người lao động. Khi dịch bệnh khởi phát trở lại tại Đà Nẵng (từ ngày 25/7/2020) số người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc nghỉ việc luân phiên tiếp tục tăng lên.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nang tính đến 05/8/2020, số lao động giảm do tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là 19.878 người; số lao động giảm vì nghỉ việc không hưởng lương là 18.988 người.

Tổng cộng là 38.866 người và có khoảng 16.897 người lao động phải làm việc luân phiên trong tháng (một số được đóng bảo hiểm xã hội, một số không được đóng bảo hiểm xã hội vì có ngày công dưới 14 ngày/tháng); Liên đoàn Lao động Quảng Nam cũng báo cáo có khoảng 5.620 người lao động tại các doanh nghiệp phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hường lương, nghỉ việc luân phiên dưới 14 ngày.

Những đối tượng lao động nói trên gặp rất nhiều khó khăn khỉ không được tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do đang trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hường lương hoặc làm việc luân phiên chưa đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời cũng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do vẫn chưa chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều này vừa ảnh hưởng đến tính liên tục (5 năm) của thẻ bảo hiểm y tế, vừa ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh và hưởng bảo hiểm y tế của người lao động. Nếu chẳng may, người lao động bị ốm đau, bệnh tật trong thòi gian này mà không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ lâm vào tình cảnh rất khó khăn.

Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị Bộ LĐ-TB&XH có ý kiến đề xuất với Chính phủ trong quá trình sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-42 và Quyết định 15/QĐ-TTg có quy định hướng dẫn cho phép người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương hoặc làm việc luân phiên dưới 14 ngày trong tháng nếu bị ốm đau phải đi khám bệnh, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế (có thể có điều kiện về thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó) hoặc được mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để duy trì thẻ bảo hiểm y tế liên tục.

Tin cùng chuyên mục