Đề xuất được phép mang ngoại tệ ra nước ngoài

  • 30/10/2013 06:42
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Theo Dự thảo, chỉ có người cư trú là công dân Việt Nam mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ. 

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. 

Tin cùng chuyên mục