Đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp đối với người có công

  • 21/03/2019 15:11
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Trong đó, cơ quan này có đưa ra 2 phương án điều chỉnh một số mức trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng.
Đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp đối với người có công

Cụ thể, theo phương án 1, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp đối với liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng bằng 0,5 lần mức chuẩn. Mức hiện hành là 500.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục mầm non điều chỉnh bằng 0,2 lần mức chuẩn (mức hiện hành là 200.000 đồng).

Mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được điều chỉnh bằng 0,6 lần mức chuẩn, mức hiện hành là 300.000 đồng.

Mức trợ cấp ưu đãi một lần cũng được đề xuất điều chỉnh. Cụ thể, mức hỗ trợ chi phí báo tử hiện hành là 1 triệu đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh bằng 1 lần mức chuẩn. Mức trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến (trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) hiện hành là 120.000 đồng/1 thâm niên, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 0,3 lần mức chuẩn/1 thâm niên.

Mức trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến, trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 1/1/1995 hiện hành là 1 triệu đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 1,5 lần mức chuẩn.

Phương án 2, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất năm 2019 giữ nguyên các mức trợ cấp xã hội một lần hiện hành và sẽ nghiên cứu điều chỉnh tổng thể các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sau khi Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi) được ban hành.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, với mức chuẩn quy định tại Nghị định số 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng, đồng thời giữ nguyên các mức trợ cấp một lần hiện hành thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 30.139 tỷ đồng, nếu nâng mức chuẩn lên 1.624.000 đồng (điều chỉnh tăng bẳng tỷ lệ tăng lương cơ sở năm 2019) thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 30.906 tỷ đồng, tăng thêm 767 tỷ đồng.

Trường hợp điều chỉnh các mức trợ cấp một lần theo mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 31.789 tỷ đồng, tăng thêm 883 tỷ đồng (trong đó tăng thêm 116 tỷ đồng là kinh phí để thực hiện điều chỉnh trợ cấp một lần theo phương án 1).

Tin cùng chuyên mục