Đề xuất cứ 1.000 đơn thuốc bác sĩ kê phải có tối thiểu một cán bộ dược giám sát

  • 05/01/2020 10:59
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Y tế đang dự thảo đề xuất tăng cường thêm cán bộ dược lâm sàng tham gia vào các hoạt động kiểm tra, giám sát kê đơn sử dụng thuốc của bác sĩ ở bệnh viện…
Bộ Y tế muốn tăng cường hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện

Bộ Y tế muốn tăng cường hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện

Theo dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang được Bộ Y tế xây dựng, các bệnh viện phải bố trí tối thiểu 1 người làm công tác dược lâm sàng/1.000 đơn thuốc, bao gồm cả đơn thuốc điện tử/ngày được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 200 giường bệnh và cấp phát dưới 1.000 đơn thuốc, bao gồm cả đơn thuốc điện tử /ngày thì phải bố trí tối thiểu 1 người làm công tác dược lâm sàng và tối thiểu 1 người làm công tác dược lâm sàng/1.000 đơn thuốc cấp phát cho người bệnh ngoại trú có BHYT.

Đối với nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bố trí tối thiểu 1 người làm công tác dược lâm sàng/1 địa điểm kinh doanh…

Cũng theo dự thảo Nghị định này, các hoạt động dược lâm sàng của các cơ sở khám chữa bệnh tập trung vào các hoạt động mang tính hệ thống nâng cao chất lượng sử dụng thuốc như: Xây dựng các danh mục thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh, xây dựng quy trình hướng dẫn chuyên môn liên quan đến sử dụng thuốc, phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc, theo dõi giám sát phản ứng có hại của thuốc...

Đặc biệt, cán bộ dược lâm sàng phải tăng cường tham gia vào các hoạt động kiểm tra, giám sát kê đơn sử dụng thuốc trên bệnh nhân, bình ca lâm sàng, tham gia hội chẩn chuyên môn để lựa chọn thuốc trong điều trị... nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Hiện tại, thực hiện theo Thông tư số 31/2012/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành năm 2012, các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh đã bố trí dược sĩ đại học làm công tác dược lâm sàng nhưng đa số còn kiêm nhiệm và rất thiếu so với quy mô, công việc và chất lượng hoạt động dược lâm sàng.

Thêm đó, nhiều vấn đề liên quan tới biên chế, nhân lực, nguồn tài chính, các ưu đãi, hỗ trợ... để triển khai công tác dược lâm sàng tại bệnh viện lại thuộc chức năng, quyền hạn của các Bộ, ngành khác cũng chưa được quan tâm đầu tư. Vì vậy, các đơn vị triển khai chưa đồng bộ và không thống nhất.

Tin cùng chuyên mục