Đề xuất Chủ tịch tỉnh được cấp phép dự án sân golf

  • 15/11/2019 12:52
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Trong phiên họp tại hội trường sáng 15/11, Chính phủ đề xuất phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf. Những dự án từ 10.000 tỷ đồng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Tờ trình của Chính phủ về Luật Đầu tư (sửa đổi), nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương, dự thảo thu hẹp phạm vi dự án phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng loại bỏ dự án sản xuất thuốc lá; phân cấp cho UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf; nâng mức vốn dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ từ 5.000 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng.

Về nội dung này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thêm về cơ sở, tiêu chí, nguyên tắc phân định các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 32 và Điều 33 dự thảo Luật; cơ sở nâng mức vốn dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 dự thảo Luật.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Đồng thời, bổ sung đánh giá tác động, thống kê, so sánh sự thay đổi về số lượng và phân loại các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành và theo quy định của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, cần rà soát, bảo đảm quy định đầy đủ các trường hợp cần phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: dự án đầu tư lớn, công nghệ phức tạp, lần đầu tiên có ở địa phương, địa phương không đủ kinh nghiệm hoặc năng lực thực hiện…

Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát quy định về nội dung, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đề nghị giữ quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại điểm d khoản 1 Điều 32 dự thảo Luật.

Về quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, dự thảo Luật, bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 6 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề bảo đảm thực sự tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, rõ ràng về quy trình, thủ tục thực hiện cho nhà đầu tư…

Tin cùng chuyên mục