Đề xuất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tạm dừng đóng BHXH

  • 15/03/2020 08:19
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 và không tính lãi phạt chậm nộp.
Cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định

Cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo hướng dẫn việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngày 4-3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trong đó yêu cầu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp.

Để cụ thể hoá yêu cầu trên, tại dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, Bảo hiểm xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tổ chức có 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ việc tiến hành lập hồ sơ. 

Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6-2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Trong trường hợp đến hết tháng 6-2020 dịch Covid-19 vẫn chưa giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch.

Cho nên, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội.

Tin cùng chuyên mục