Đề xuất chính sách giảm giá vé tháng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

  • 05/03/2019 11:09
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 5-3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Đề xuất chính sách giảm giá vé tháng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP

Tại Hội nghị, tập thể UBND TP đã cho ý kiến về triển khai Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ; Bổ sung Dự thảo Đề án: Quản lý rủi ro về theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Tập thể UBND TP cũng xem xét các nội dung về Ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ phát triển đất; Ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường; Ban hành Quy chế Quản lý khai thác và tổ chức hoạt động của nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội; Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngoài ra, tập thể UBND TP cũng cho ý kiến về quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND TP ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ vui chơi điện tử công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô (Khu vực Bắc Sông Hồng).

Tập thể UBND TP cũng xem xét Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP theo quy định của Luật phí và Lệ phí. Phê duyệt phương án giá vé và đề xuất chính sách giảm giá vé tháng đối với người sử dụng dịch cụ vận tải hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông.

Tin cùng chuyên mục