Đề xuất cách tính tiền lương đối với huấn luyện viên trong thời gian tập huấn

  • 02/08/2019 07:10
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

 

Đề xuất cách tính tiền lương đối với huấn luyện viên trong thời gian tập huấn

Theo Thông tư, tiền lương trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện như sau:

Được hưởng nguyên tiền lương đang được hưởng do cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên chi trả tính theo ngày. Tiền lương đang hưởng tính theo ngày được xác định bằng mức lương, phụ cấp lương (nếu có) của tháng trước liền kề chia cho 26 ngày.

Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên có mức tiền lương ngày theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này thấp hơn mức tiền lương ngày tương ứng của huấn luyện viên, vận động viên quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP thì được hưởng khoản tiền bù chênh lệch giữa tiền lương ngày đang hưởng và mức lương ngày tương ứng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

Tiền lương trả cho huấn luyện viên, vận động viên trong tháng được xác định bằng tiền lương ngày quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này cộng với khoản tiền bù chênh lệch (nếu có) quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này nhân với số ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng.

Ví dụ 1: Huấn luyện viên A là huấn luyện viên của Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh T, hiện xếp lương ngạch huấn luyện viên (mã số 18.181), hệ số lương là 3,66 tương ứng mức lương hiện hưởng (từ 1/7/2019) là 5.453.400 đồng (=3,66 x 1.490.000 đồng). Huấn luyện viên A được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quyết định triệu tập tập trung tập huấn cho đội tuyển quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, thời gian tập huấn 03 tháng, kể từ ngày 01/07/2017.

Trong tháng 7 năm 2019, Huấn luyện viên A có số ngày tập huấn thực tế là 28 ngày, tiền lương Huấn luyện viên A nhận được trong tháng 7  được xác định như sau:

Tiền lương ngày hiện hưởng của huấn luyện viên A do Trung tâm thể dục Thể thao tỉnh T đang trả  là  209.746 đồng/ ngày (5.453.400 đồng/ 26 ngày).

Huấn luyện viên A có mức lương ngày (209.746 đồng/ ngày) thấp hơn so với mức lương ngày quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP (375.000 đồng/ ngày), do vậy huấn luyện viên A được bù khoản tiền chênh lệch là 165.204 đồng/ngày (375.000 đồng/ ngày -209.746 đồng /ngày).

Tiền lương tháng 7 huấn luyện viên A được nhận là:

(209.746 đồng/ ngày +165.204 đồng/ ngày) x 28 = 10.500.000 đồng

Bên cạnh việc hướng dẫn các tính tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH còn hướng dẫn cụ thể cách tính tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên,  vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Dự thảo Thông tư được lấy ý kiến đến hết ngày 30/9/2019.

Tin cùng chuyên mục