Đề xuất các ngân hàng sẽ khấu trừ thuế nhà thầu thay Facebook, Google...

  • 25/04/2018 12:30
  • 0 bình luận
  • Linh Nhật
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất cần có quy định bắt buộc phải thanh toán thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (ngân hàng), hoặc dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép và các đơn vị này sẽ khấu trừ thuế nhà thầu thay các trang mạng.

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đã bổ sung các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).

Cụ thể, tại chương về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, dự thảo Luật đề xuất mở trên cổng thông tin điện tử của ngành Thuế giao diện để tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng hóa đơn, nộp thuế điện tử.

Cùng với đó, ngành thuế cần xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử (khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online); đảm bảo 100% người nộp thuế đều có điều kiện tiếp cận các phương tiện này để bắt nhịp cùng TMĐT; đồng thời giảm thời gian tuân thủ về thuế của các hoạt động kinh doanh truyền thống.

Các hoạt động thanh toán với Facebook, Google... có thể phải qua ngân hàng hoặc cổng trung gian thanh toán

Các hoạt động thanh toán với Facebook, Google... có thể phải qua ngân hàng hoặc cổng trung gian thanh toán

Cũng tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung những điều khoản liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp và các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp để phát triển thanh toán TMĐT; nghiên cứu, đề xuất các dịch vụ xuyên biên giới khi thực hiện thanh toán phải thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại khi chuyển tiền thanh toán từ các tổ chức, cá nhân cho các trang mạng xã hội nước ngoài như Google, Facebook, Youtube… có trách nhiệm khấu trừ thay tổ chức nước ngoài số thuế nhà thầu phải nộp vào NSNN.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông… phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý đối với hoạt động TMĐT theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục