Đề xuất bổ sung quy định về nâng ngạch công chức

  • 04/03/2020 14:13
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Tại dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Bộ Nội vụ đề xuất quy định, việc nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua hình thức xét nâng ngạch, thi nâng ngạch do Hội đồng xét nâng ngạch, thi nâng ngạch thực hiện.
Xét nâng ngạch công chức được thực hiện trước khi thi nâng ngạch

Xét nâng ngạch công chức được thực hiện trước khi thi nâng ngạch

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, trong đó có nhiều quy định liên quan đến chính sách nâng ngạch công chức.

Theo đó, Bội Nội vụ cho biết, việc quy định căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, xét nâng ngạch công chức để phù hợp với Luật số 52/2019/QH14 (quy định xét nâng ngạch công chức); đồng thời xác định rõ việc nâng ngạch thực hiện khi cơ quan, đơn vị sử dụng công chức có vị trí việc tương ứng với ngạch công chức còn thiếu;

Việc xét nâng ngạch được thực hiện trước khi thi nâng ngạch; đồng thời quy định thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ để được xét nâng ngạch; thời gian tương đương ngạch chuyên viên chính khi dự thi nâng ngạch để bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Cụ thể, Nghị định quy định công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật; 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi. Trường hợp có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự nâng ngạch thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức;

Phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Tin cùng chuyên mục