Đề nghị công nhận Chầu văn là di sản

  • 24/09/2012 23:16
  • 0 bình luận
  • Thu Cúc
  • In bài
ANTĐ - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa quyết định chọn Nam Định là địa phương đại diện cho các tỉnh, thành phố trong cả nước lập hồ sơ khoa học “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Nam Định” đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Xuất phát từ hình thức diễn xướng dân gian trong các lễ hội, nghệ thuật Chầu văn ra đời gắn liền với nghi thức ca tụng công đức của Thánh Mẫu (Liễu Hạnh) và Đức Thánh Cha (Trần Hưng Đạo). Theo kết quả kiểm kê của ngành văn hóa, đến tháng 8-2012, tỉnh Nam Định có 287 di tích gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, thờ Đức Thánh Trần và liên quan đến “nghi lễ Chầu văn”. Hiện tại Nam Định có 470 người trực tiếp tham ra thực hành “nghi lễ Chầu văn”, trong đó, hầu đồng là 246 người, hát văn (cung văn) 245 người, sử dụng nhạc cụ 162 người. 

Tin cùng chuyên mục