Đề nghị cấp thêm kinh phí cho nông thôn mới

  • 02/04/2013 06:46
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTĐ - Bộ NN&PTNT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chọn 11 xã điểm để xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 2 xã hoàn thành đủ 19 tiêu chí là xã Tam Phước (Quảng Nam) và Tân Thông Hội (TP Hồ Chí Minh). 

Qua kiểm tra thực tế của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới, đa số các xã chưa đạt được tiêu chí về y tế và văn hóa và ngay cả những nơi đã đạt được tiêu chí này thì chất lượng cũng không cao, thiếu bền vững. Nguyên nhân là do còn thiếu kinh phí đầu tư. 

Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ, từ năm 2013 cần phải rót vốn ngân sách để tiếp tục hỗ trợ cho 9 xã sớm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu và củng cố các tiêu chí đã đạt. Mục tiêu, đến cuối năm 2014 sẽ có 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Thanh Chăn (Điện Biên) sẽ hoàn thành cuối năm 2015. 

Tin cùng chuyên mục